Samtal mellan himmel och jord

Under sommaren startar EKB-jouren i samarbete med studieförbundet NBV studiecirkeln ”Samtal mellan himmel och jord”. Studiecirkeln kommer vara en samtalsgrupp för ensamkommande ungdomar där allt mellan himmel och jord kommer att diskuteras i syfte att lära sig av varandra, lära sig mer om svenska normer och värderingar och samtidigt träna svenska språket.

För mer information, kontakta jannike@ekbjouren.se.