Om EKB-jouren

Om EKB-jouren

EKB-jouren är en ideell förening vars ändamål är att hjälpa och stötta de barn och ungdomar som kommit till Sverige ensamma och sökt asyl och nu bor i Karlskrona och Ronneby. Vi vill minska känslan av ensamhet, arbeta för ett bättre mående samt bidra till en ökad delaktighet i det svenska samhället.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår logotyp är en röd fågelvinge. Fågeln symboliserar frihet och hopp. En fågel är fri och rör sig gränslöst. EKB-jouren vill hjälpa ensamkommande barn genom att ge dem ”luft under vingarna”.

Vad gör vi för att hjälpa och stötta?

Nedan följer några exempel på vad EKB-jouren gör;

  • Stöttar i kontakt med bl a de juridiska ombuden, Migrationsverket, Socialtjänsten, skolor och sjukvård.
  • Hjälper till med pappersarbete som inte omfattas av juridiska ombudets uppdrag. Det kan t ex handla om ansökningar eller överklagan av olika beslut.
  • Lyssnar och pratar med ungdomarna. En stor del av vår tid går åt till att ”bara” vara de där medmänniskorna som tar sig tid att säga ”Hej! Hur var din dag idag? Hur gick det på provet? Har du fotbollsmatch i helgen?”
  • Försöker hjälpa till att hitta lösningar i akuta situationer där ungdomarna söker efter bostad.
  • Förklarar och berättar om svenska samhället och svensk kultur.
  • Ger råd och stöttning kring läxläsning samt i studieteknik.
  • Arrangerar olika typer av aktiviteter, t ex inom idrott, biobesök, samtalsgrupp, fikaträffar mm