Nya gymnasielagen

Den 1 juli 2018 trädde den nya gymnasielagen i kraft. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för vissa utlänningar som väntat länge på beslut.

Ansökan kan skickas in under perioden 1 juli-30 september 2018 och det går bara att ansöka en gång. Det är därför mycket viktigt att ansökan är korrekt.

Ta kontakt med EKB-jouren på info@ekbjouren.se för hjälp och stöttning med ansökan!  Vi kommer att träffa de ungdomar som vill ha vår hjälp.