Läsvärt

Läsvärt

Här hittar du länkar till artiklar med anknytning till ensamkommande barn och ungdomar.

Stoppa utvisningarna till krigets Afghanistan

Ytterst leder denna verksamhet till självmord i Sverige och livsfara och död i Afghanistan. (Aftonbladet Debatt, 2019-01-11)

Barn behandlas som vuxna av Migrationsverket

De minderåriga som sökt asyl i Sverige har en sämre sits än de vuxna, eftersom de bedöms på samma grunder. De ska liksom vuxna, göra sin identitet sannolik och de ska göra sina flyktskäl trovärdiga. De ska berätta sammanhängande och ta upp det som är relevant. Om de inte uppfyller dessa kriterier får de avslag och utvisningsbesked. Att de är barn spelar ingen roll. Det är samma beviskrav. (Dagens ECT, 2018-09-12)

Ensamkommande får svenskar att byta färg

Hur tänker de svenskar som stöttar och hjälper ensamkommande unga rösta den 9 september? Resultatet av en unik undersökning i slutna Facebookgrupper tyder på att alla partier utom två kommer att straffas för den politik som förts under de senaste åren. (Aftonbladet Åsikt, 2018-09-03)

Migrationsverket spelar tombola med barns liv som insats

Migrationsverkets behandling av ensamkommande barn och ungdomar är ett lotteri. Riksdagsbeslutet om den så kallade gymnasielagen som börjar gälla den 1 juli omfattar inte alla. Många minderåriga far runt som i en tombola. (DN Åsikt, 2018-06-24)

Otänkbart att återvända

Hussein och Massoud från Afghanistan bor ett hus i Norrlands inland med 64-åriga Gerd. Båda har fått avslag på sina asylansökningar och skulle ha lämnat Sverige för länge sedan, om de inte trotsat Migrationsverkets beslut. I likhet med de flesta av de som svarat på Blankspots enkät så tänker de inte åka frivilligt. (Blankspot, 2018-05-21)