Läsvärt

Nyheter

Här hittar du länkar till artiklar och reportage med anknytning till ensamkommande barn och ungdomar.

Ny bok visar hur flyktinginvandring gynnar samhällsekonomin

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande och hur tankesättet kring flyktinginvandring vilar på felaktiga grunder. (Linköpings Universitet, 2021-03-25)

En långsiktig lösning till sist

Att inte ge de ungdomar som kom till Sverige runt 2015 en rimlig möjlighet att få använda den utbildning de fått här för att ge tillbaka till samhället är humanitärt orimligt och en förlust för landet. Det krävs en långsiktig lösning för ensamkommande ungdomar och det brådskar. Det skriver företrädare för Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda barnen och Sveriges stadsmissioner. (Röda Korset, 2021-03-02)

PODD: De ensamkommande – Vi som kom 2015

Hussein är snart klar gymnasiestudierna. Nu hänger allt på om han ska lyckas få ett fast jobb efter studierna, annars riskerar han att sändas tillbaka till landet han en gång flydde ifrån – Afghanistan. Efter fyra år i Sverige och hot om deportering flydde AliReza igen, denna gång till Frankrike. Där tar hans liv en helt ny vändning och han blir antagen till en prestigefylld filmutbildning. För Nabi slutade drömmen om Sverige i katastrof. (Rädda Barnen Dokumentär, 2021-02-24)

Få som omfattas av den nya gymnasielagen får uppehållstillstånd

Hittills har 55 av de omkring 7 600 personer i Sverige som omfattas av den nya gymnasielagen har fått permanent uppehållstillstånd. (SVT, 2020-10-08)

Oro för framtiden gör sista läsåret tufft

Ali Jafari Jonasson är en av de elever som innefattas av den nya gymnasielagen, vilket betyder att han har sex månader på sig efter studenten att hitta ett fast jobb för att få stanna i Sverige. ”Det är stressigt att det både är jätteviktigt att få bra betyg samtidigt som jag måste fokusera på att hitta ett jobb”. (SR P4 Blekinge, 2020-08-18)

Hur går det för de ensamkommande barnen?

Forskare vid Stockholms universitet har undersökt hur framtiden ser ut för de ensamkommande barnen i Sverige. (Forte, 2019-10-23)

Kåre, 63, övningskör gratis med flyktingar

EKB-jouren i Karlskrona erbjuder i mån av tid en möjlighet för ensamkommande unga att övningsköra privat med någon av volontärerna. Detta för att ge dem chans till att få övningsköra lite extra. De som är handledare har gått den obligatoriska introduktionsutbildningen och har ansökt om handledarbevis för varje ungdom som de övningskör med. Ungdomarna som övningskör har även de gått introduktionsutbildningen, har giltigt körkortstillstånd och är inskrivna vid trafikskolor. (2019-10-22)

Det finns även ett reportage på SR P4 Blekinge om Kåre och EKB-jourens övningskörning. (2019-10-22)

SKL: Gymnasielagen har kortslutit sig själv

Tusentals ensamkommande som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ansöker nu om förlängning. Samtidigt kommer ett nödrop från kommunerna om att situationen kring gymnasielagen blivit ohållbar. (SVT, 2019-10-18)

FN: Antalet civila dödsoffer i Afghanistan saknar motstycke

Med 1.174 döda och 3.139 skadade var de civila förlusterna i Afghanistan mellan juli och september i år ”utan motstycke” enligt FN, som kallar våldet ”totalt oacceptabelt”. Förlusterna är 42 procent högre än under samma period i fjol och FN lägger det största ansvaret på grupper som talibanerna och terrorrörelsen IS. (DN, 2019-10-17)

De som kom

Hösten 2015 var de på allas läppar. Men vad har egentligen hänt med alla människor som kom hit fyra år senare? Hur gick det för dem? Det är det vi försökt ta reda på i artikelserien ”De som kom” – något som skulle visa sig inte vara helt enkelt. (Aftonbladet, 2019-10-13)

Migranters värderingar kartlagda i ny studie

Utomeuropeiska migranter i Sverige anammar majoritetsbefolkningens demokratiska värderingar förhållandevis snabbt. Men synen på homosexualitet, hedersförtryck och abort verkar ligga djupare rotat, visar en unik kartläggning. (SVD, 2019-04-12)

Stoppa utvisningarna till krigets Afghanistan

Ytterst leder denna verksamhet till självmord i Sverige och livsfara och död i Afghanistan. (Aftonbladet Debatt, 2019-01-11)

Dödligaste kriget nu i Afghanistan

Det dödligaste kriget i världen finns inte längre i Syrien, det finns i Afghanistan. Detta beror delvis på en afghansk ,men framför allt på att antalet döda fallit dramatiskt i Mellanösterns konflikter. (DN, 2018-12-25)

Justerad modell för fördelning av ensamkommande asylsökande barn

Migrationsverket har på regeringens uppdrag nu justerat modellen för hur ensamkommande asylsökande barn fördelas mellan kommunerna. Förändringen ger kommunerna större frihet att själva fördela mottagandet inom länen. (Migrationsverket, 2018-12-17)

Rädda Barnen: Låt unga afghaner stanna

Läget i Afghanistan är farligare än på länge och många av de unga afghaner som sänts tillbaka har utsatts för stora faror enligt den internationella barnorganisationen Rädda barnen, därför måste återsändandet avbrytas. (SR, 2018-10-16)

Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under helgen registreras just nu. (Migrationsverket, 2018-10-01)

Ingen ändrad bedömning av Kabul som internflyktsalternativ

Med anledning av att UNHCR:s nya riktlinjer angående säkerhetssituationen i bland annat Kabul har Migrationsverket kommit med en ny rättslig kommentar. Migrationsverket anser liksom tidigare att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet. (Migrationsverket, 2018-09-17)

Grönt ljus för gymnasielag

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Migrationsöverdomstolen anser varken att ”stadgad ordning” har åsidosatts eller att bestämmelsen om sänkt beviskrav strider mot aktuella EU-regler, skriver Migrationsöverdomstolen i ett pressmeddelande. (SVT, 2018-09-25)

Barn behandlas som vuxna av Migrationsverket

De minderåriga som sökt asyl i Sverige har en sämre sits än de vuxna, eftersom de bedöms på samma grunder. De ska liksom vuxna, göra sin identitet sannolik och de ska göra sina flyktskäl trovärdiga. De ska berätta sammanhängande och ta upp det som är relevant. Om de inte uppfyller dessa kriterier får de avslag och utvisningsbesked. Att de är barn spelar ingen roll. Det är samma beviskrav. (Dagens ECT, 2018-09-12)

Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

– Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket. (2018-09-05)

Ensamkommande får svenskar att byta färg

Hur tänker de svenskar som stöttar och hjälper ensamkommande unga rösta den 9 september? Resultatet av en unik undersökning i slutna Facebookgrupper tyder på att alla partier utom två kommer att straffas för den politik som förts under de senaste åren. (Aftonbladet Åsikt, 2018-09-03)

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet. (Migrationsverket, 2018-07-18)

Nya gymnasielagen 1 juli – 30 september

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för dig som har fått avslag på din asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste du uppfylla vissa krav. Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018. (Migrationsverket, 2018-07-01)

Migrationsverket spelar tombola med barns liv som insats

Migrationsverkets behandling av ensamkommande barn och ungdomar är ett lotteri. Riksdagsbeslutet om den så kallade gymnasielagen som börjar gälla den 1 juli omfattar inte alla. Många minderåriga far runt som i en tombola. (DN Åsikt, 2018-06-24)

Otänkbart att återvända

Hussein och Massoud från Afghanistan bor ett hus i Norrlands inland med 64-åriga Gerd. Båda har fått avslag på sina asylansökningar och skulle ha lämnat Sverige för länge sedan, om de inte trotsat Migrationsverkets beslut. I likhet med de flesta av de som svarat på Blankspots enkät så tänker de inte åka frivilligt. (Blankspot, 2018-05-21)