Covid-19

På grund av rådande situation med covid-19 håller EKB-jouren stängt i sina lokaler och vi ser gärna att ni kontaktar oss via e-post. I särskilda fall bokar vi in besök.

Samtal mellan himmel och jord

Under sommaren startar EKB-jouren i samarbete med studieförbundet NBV studiecirkeln ”Samtal mellan himmel och jord”. Studiecirkeln kommer vara en samtalsgrupp för ensamkommande ungdomar där allt mellan himmel och jord kommer att diskuteras i syfte att lära sig av varandra, lära sig mer om svenska normer och värderingar och samtidigt träna svenska språket.

För mer information, kontakta jannike@ekbjouren.se.

Volontärer sökes i Karlskrona och Ronneby!

EKB-jouren är en nystartad ideell förening vars syfte är att hjälpa och stötta de barn och ungdomar som kommit till Sverige ensamma och sökt asyl. Vi vill minska känslan av ensamhet, arbeta för ett bättre mående samt bidra till en ökad delaktighet i det svenska samhället. Föreningen är verksam i Karlskrona och Ronneby.

Nu söker EKB-jouren efter volontärer över 18 år som har intresse, engagemang och tid att ge till de ungdomar som kommit till Karlskrona och Ronneby som ensamkommande barn. Att arbeta som volontär innebär att ge medmänskligt stöd i vardagen till dessa ungdomar. Du hjälper till i organisationen och i mötet med ungdomarna. Då föreningen är under uppbyggnad finns det många olika arbetsuppgifter att arbeta med och också möjlighet att vara med och påverka.

Om du är intresserad av att engagera dig i vår förening eller bli en av våra volontärer på EKB-jouren eller är nyfiken på att veta mer, vänligen ta kontakt med oss på info@ekbjouren.se.

Nya gymnasielagen

Den 1 juli 2018 trädde den nya gymnasielagen i kraft. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för vissa utlänningar som väntat länge på beslut.

Ansökan kan skickas in under perioden 1 juli-30 september 2018 och det går bara att ansöka en gång. Det är därför mycket viktigt att ansökan är korrekt.

Ta kontakt med EKB-jouren på info@ekbjouren.se för hjälp och stöttning med ansökan!  Vi kommer att träffa de ungdomar som vill ha vår hjälp.